Beatriz González Lesende

Bióloga e Técnico Superior en Saúde Ambiental

En búsqueda activa de empleo

Apasionada da vida, con múltiples inquedanzas profesionais e interesada especialmente nos temas relacionados co desenvolvemento sostible e coa preservación do medio ambiente.

O meu entorno natural defíneme como unha persoa observadora, metódica, responsable e comprometida, con autonomía e gran fortaleza para asumir novos retos.

Recién graduada en Bioloxía, con experiencia como técnico de laboratorio en análisis de augas, alimentos e solos. Estou na procura dunha primeira oportunidade para poñer en práctica as miñas habilidades en: proxectos de investigación, control de calidade, conservación e protección da biodiversidade ou educación ambiental.

"Toma conciencia da vida e evoluciona para ser feliz".

¡Síguenos!