Raquel Silva Rodríguez

XORNALISTA / COMMUNITY MANAGER

En búsqueda activa de empleo

O meu gusto por redactar e facer uso das palabras para informar e transmitir mensaxes foi o que me empurrou a estudar xornalismo. Neste sentido, conto con experiencia en gabinetes de comunicación, xestión de páxinas web, redes sociais e no eido audiovisual.

A miña principal meta é acadar estabilidade laboral e sentirme realizada a nivel profesional. Gustaríame continuar a miña carreira profesional no sector da comunicación e considérome capacitada para asumir este tipo de tarefas dentro dunha empresa ou institución.

Defínome como unha persoa atenta, constante, con capacidade de síntese, honesta e coherente comigo mesma, con moitas ganas de aportar os meus coñecementos e entusiasmo no ámbito laboral.

Mi gusto por redactar y hacer uso de las palabras para informar y transmitir mensajes fue lo que me empujó a estudiar periodismo. En este sentido, cuento con experiencia en gabinetes de comunicación, gestión de páginas web, redes sociales y en el ámbito audiovisual.

Mi principal meta es alcanzar estabilidad laboral y sentirme realizada a nivel profesional. Me gustaría continuar mi carrera profesional en el sector de la comunicación y me considero capacitada para asumir este tipo de tareas dentro de una empresa o institución.

Me defino como una persona atenta, constante, con capacidad de síntesis, honesta y coherente conmigo misma, con muchas ganas de aportar mis conocimientos y entusiasmo en el ámbito laboral.

¡Síguenos!