Noelia Espasadín Pazos

Pedagoga

En búsqueda activa de empleo

Recién graduada en Pedagoxía que quere encauzar o perfil profesional cara proxectos formativos que traballen con colectivos en risco de exclusión, vítimas de violencia de xénero, centros penitenciarios, centros de diversidade funcional e semellantes, que permitan o seu desenvolvemento persoal e profesional cara a reinserción social e laboral.

Para lograr isto, poño a disposición a miña implicación, discreción, compromiso ademais dos coñecementos adquiridos durante a miña etapa formativa, xunto con habilidades persoais, tales como ser unha persoa empática, saber adaptarme a facilitar o tratamento de maneira individual e persoal.

¡Síguenos!