Joana Matas Alomar

Lingüista

En búsqueda activa de empleo

Lingüista correctora

Com a llicenciada en Filologia catalana i Màster en Periodisme i Comunicació, la meva experiència professional està vinculada a la correcció de textos en mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals.

Sempre he procurat compaginar la part de lingüista amb el món del periodisme. Ara estic ampliant la recerca de feina en el camp de la docència de llengua catalana i d’humanitats per a adults. 

Així mateix, pels meus estudis de Sumilleria i Viticultura, puc impartir classes a Formació Professional. També en la redacció de publicacions relacionades amb enologia i gastronomia.

¡Síguenos!